Nové politické hnutí Budoucnost je registrováno a připravuje se na volební kampaň

Praha,

Nové politické hnutí Budoucnost bylo na konci května zaregistrováno v Rejstříku politických stran a politických hnutí Ministerstva vnitra ČR. Přípravný výbor hnutí svolal na  a  ustavující sjezd.

„Současná krize nám jasně ukázala, že společnost potřebuje zásadní proměnu. Nouzový stav skončil, ale mnohé problémy přetrvávají a další se vynořují. Musíme lépe ocenit oblast péče – jak ve zdravotnictví, školství a sociálních službách, tak v domácnosti. Důraz na zdraví a bezpečí obyvatelstva znamená i to, že budeme usilovat o spravedlivý přechod k bezuhlíkovému hospodářství, boj proti suchu a podporu drobného zemědělství,“ ​uvedla za přípravný výbor Petra Jelínková, která se zaměřuje na sociální politiku a udržitelnou energetiku.

„Hnutí Budoucnost zakládáme, protože každý si zaslouží důstojný a bezpečný život. Přicházíme s politikou, která zajistí dostupné bydlení, dobré mzdy a podmínky pracujícím i důstojné důchody. Také zastavíme současnou zločinnou praxi exekutorů a lichvářů. Nebudeme už přihlížet tomu, jak několik málo lidí bohatne tím, že ničí pracujícím lidem a rodinám budoucnost,“ doplnil další člen výboru Filip Hausknecht, družstevník v sociálním podniku a student sociologie a ekonomie.

K dalším prioritám hnutí patří omezení moci oligarchů, přenesení daňové zátěže z pracujících na majetkové a kapitálové daně, zkrácení pracovní doby nebo rozvoj železničních tratí a další infrastruktury s důrazem na menší města a venkov.

Čerstvě registrované hnutí Budoucnost má nyní přes 300 zájemkyň a zájemců o členství či status příznivce. Rostoucí členská základna se nachází napříč všemi kraji a už zakládá první místní a krajské organizace.

Hnutí se chystá v několika obvodech zapojit do voleb už na podzim tohoto roku. V současné době výbor vyjednává s možnými senátními i krajskými koaličními partnery v různých regionech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.

Ustavující sjezd hnutí se bude konat  a  v Praze, účast je pro členky a členy hnutí možná i online prostřednictvím videokonference. Hlavním cílem sjezdu je volba Předsednictva se spolupředsednickou dvojicí v čele, dále volba celorepublikové Rady Budoucnosti a dalších orgánů. Na programu je také příprava kontaktní kampaně pro senátní volby 2020 a strategické plánování.

Další informace vám poskytnou

Filip Hausknecht: info​@volim-budoucnost.cz, 603 241 874

Petra Jelínková: info​@volim-budoucnost.cz, 606 727 160

Sledujte nás online

Web: ​volim-budoucnost.cz

Sociální sítě: Facebook, Twitter, Instagram

Složení přípravného výboru

Budoucnost
IČO: 09182004
Záznam v Rejstříku politických stran a politických hnutí