Hnutí Budoucnost nebude dále jednat s vedením ČSSD, pokračuje však ve vytváření volebního subjektu na obranu sociálního státu

Praha,

 

Hnutí Budoucnost pokračuje ve vytváření levicového volebního bloku, do kterého zve sociální demokratky a demokraty. S novým vedením ČSSD ale předsednictvo Budoucnosti dále jednat nebude. Pokračují však jednání se stranami, hnutími a organizacemi, které jsou odhodlány bránit sociální stát před rozkladem a zajistit, aby za současnou krizi nezaplatili ti nejchudší.

 

Domníváme se, že nově zvolené vedení ČSSD a nedávné kroky ve vládě nepřinášejí záruku obnovy této kdysi důležité strany a s ní i parlamentní levicové politiky. V současné pandemii se přitom jasně ukazuje, jak moc potřebujeme důvěryhodnou politickou sílu, která zajistí kvalitní péči a veřejné služby, dostupné bydlení a důstojné příjmy. Nedopustíme, aby se ti, kdo už dnes žijí od výplaty k výplatě, dostali do ještě větší nejistoty, zatímco oligarchové a spekulanti na krizi bohatnou,“ uvádí spolupředsedkyně Petra Jelínková.

 

„Sociálnědemokratické myšlenky jsou nám velmi blízké. Sociální demokracie je ale především hnutí pracujících lidí, až potom politická strana. Nové vedení ČSSD nemůže tyto myšlenky věrohodně prosazovat a o tom, čí zájmy zastupují, mám přinejmenším velké pochybnosti. Je proto naší povinností budovat nové sociálnědemokratické hnutí, které se vrátí ke kořenům levicové politiky – k pracujícím – a zároveň bude připraveno čelit výzvám 21. století,“ doplňuje Filip Hausknecht, spolupředseda Budoucnosti. 

 

Partnerství jsou pro hnutí dlouhodobě důležitá na celostátní i místní úrovni. Budoucnost již navázala spolupráci a jedná o společném postupu s hnutím Změna, Hnutím Idealisté a Hnutím 2018. Předsednictvo Budoucnosti také zaregistrovalo včerejší výzvu Strany zelených ke spolupráci na ekosociálním demokratickém projektu a je v kontaktu s jejím vedením. Vedle toho hnutí spolupracuje na programu s dalšími občanskými iniciativami, spolky i odbornicemi a odborníky z občanského a akademického sektoru.

 

Hnutí Budoucnost prosazuje především tyto priority:

 

Kontakty:

Petra Jelínková – spolupředsedkyně, telefon: 606 727 160

Filip Hausknecht – spolupředseda, telefon: 603 241 874

E-mail: media@volim-budoucnost.cz

Web: www.volim-budoucnost.cz

Facebook:facebook.com/BudoucnostCZ

Twitter: twitter.com/Budoucnost_cz