Přinášíme změnu

Chci podporovat Budoucnost
Chci vstoupit do Budoucnosti

Kdo jsme

Jsme nová síla české levice. Jsme hnutí budované zdola. Nestojí za námi oligarchové. Bojujeme za sociálně spravedlivý přechod ke klimaticky udržitelné ekonomice. Bojujeme proti nerovnosti a nespravedlnosti. Bojujeme za důstojný život pro všechny.

Navazujeme na solidární společenská hnutí, která budovala zdola vztahy a důvěru mezi lidmi, bojovala za důstojné pracovní podmínky, za rovnost žen a mužů, za dostupnost bydlení, vzdělání a zdravotní péče pro všechny. Navazujeme na hnutí, která vždy viděla velkou hodnotu v naší krajině, v její citlivé správě a udržování, a přitom chápeme, že ji udržíme jen tehdy, pokud si uvědomíme její provázanost s děním na celé planetě.

Jsme tu, ať se nikdo z nás nemusí bát o své místo. O místo, kde bydlí. O místo, kde tvoří, učí, pěstuje, pracuje. O místo, kde se setkává s přáteli a sousedy. O své místo ve společnosti, která s námi všemi počítá.

Chci podporovat Budoucnost
Chci vstoupit do Budoucnosti

Předsednictvo

Jakub Kovařík

spolupředseda

jakub.kovarik@volim-budoucnost.cz

Původem z Králova Dvora, ale momentálně již několik let žijící v Praze. Momentálně se živí jako procesní specialista v asistenční službě a k tomu si dodělává titul z ekonomie a sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V politice se zabývá především ekonomickými tématy a školstvím.

Manuela Haug

místopředsedkyně

manuela.haug@volim-budoucnost.cz

Vyrůstala na vesnici v jižních Čechách, studovala psychologii v Olomouci a ve Vídni. Organizuje vzdělávací aktivity o duševním zdraví. Usiluje o lepší postavení starších osob, lidí s nemocí či postižením a žen ze zranitelných skupin.

Pochází z Hané, ale usadila se na pražském Žižkově. Živí se překládáním a pracuje na prevenci domácího násilí. Má zkušenosti i z komunální politiky. Specializuje se na bydlení, péči, životní prostředí a udržitelnou energetiku.

Rodilá ostravačka, momentálně žijící v Praze. Pracuje jako sociální pracovnice a věnuje se lidským právům. Jejími hlavními tématy jsou péče, bydlení a vzdělávání, kterému se věnuje také v odborech.

Heřman Dušek

místopředseda

herman.dusek@volim-budoucnost.cz

Vyrostl v Hradci Králové, kde se poprvé zapojil do středoškolských stávek za klima. Dnes studuje regionální rozvoj v Brně, kde se zabývá studentskou sebeorganizací. Zaměřuje se na problematiku regionální a fiskální politiky. Do předsednictva je nominován mládežnickou organizací Budoucí.

Denisa Matějková

místopředsedkyně

denisa.matejkova@volim-budoucnost.cz

Pochází z Podkrkonoší a v současné době žije v Hradci Králové, kde studuje obor Sociální práce na FF UHK. Zajímá se o sociální nerovnosti a problémy, kterým se věnuje jak v rámci práce, politiky tak dobrovolničení.

Rodačka z Brna s půlkou rodiny z Havířova. Vystudovala mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě, ale nyní pracuje jako účetní. Jejími hlavními tématy jsou životní prostředí, mezinárodní politika a politika mladých.

Rodák z Přerova, půl rodiny z Hané, půl z Vysočiny. Je absolventem UK, University of Cambridge a Karolinska Institutet. Na 3. LF UK vede Ústav biochemie a vzdělává budoucí lékařky a lékaře. Věnuje se oblasti péče, zdravotnictví a vzdělávání.

Klára Školníková

spolupředsedkyně

klara.skolnikova@volim-budoucnost.cz

Vyrostla v Praze, kam se nyní vrátila po letech strávených ve Skotsku a v Belgii. Živí se jako analytička státní a evropské environmentální politiky. Její hlavní témata jsou klimatická krize, vliv oligarchie na politiku a důstojné pracovní podmínky.

Filip je družstevník v sociálním podniku, během pandemie pracuje hlavně jako řidič. Zaměřuje se na exekuce a bydlení, věnoval se také komunální bytové a majetkové politice. Studuje sociologii a ekonomii na FF UK.

Anthony Stalker

místopředseda

anthony.stalker@volim-budoucnost.cz

Vyrostl na Smíchově, nyní žije na Jižním Městě. Pracuje jako inženýr v datacentru. Propaguje otevřený, komunitní software jako alternativu k nadnárodním monopolistům. Věnuje se tématům jako je důstojná práce, rovnost a kvalita ve školství a genderová rovnost.

 

Pochází z Havířova a nyní žije v Brně. Živí se jako programátor v organizaci věnující se vzdělávání dětí v zemích globálního Jihu. Jeho hlavními tématy jsou životní prostředí a politika mladých.

Vyrostl na hornoměcholupském sídlišti, vystudoval filosofii na FF UK a poté, co sjezdil půlku světa, spoluzaložil rodinu a začal se živit jako odborník na mezinárodní vztahy v odborovém hnutí.

Lucie Sklenářová

místopředsedkyně

lucie.sklenarova@volim-budoucnost.cz

Pochází z Hradce Králové, ale momentálně bydlí v Brně. Je studentkou žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Mezi její témata patří klimatická a bytová krize a rovnoprávnost pro všechny. Zároveň je druhým rokem spolumluvčí Mládežnické organizace Budoucí.

Pochází z jihomoravského Kyjova, ale většinu života prožil v Ostravě a nyní bydlí na vesnici na frýdecko-místecku. Je manažerem v IT, má tři děti a zaměřuje se na dostupné bydlení a školství.

Jakub Kovařík

Původem z Králova Dvora, ale momentálně již několik let žijící v Praze. Momentálně se živí jako procesní specialista v asistenční službě a k tomu si dodělává titul z ekonomie a sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V politice se zabývá především ekonomickými tématy a školstvím.

Klára Školníková

Vyrostla v Praze, kam se nyní vrátila po letech strávených ve Skotsku a v Belgii. Živí se jako analytička státní a evropské environmentální politiky. Její hlavní témata jsou klimatická krize, vliv oligarchie na politiku a důstojné pracovní podmínky.

Manuela Haug

místopředsedkyně

manuela.haug@volim-budoucnost.cz

Vyrůstala na vesnici v jižních Čechách, studovala psychologii v Olomouci a ve Vídni. Organizuje vzdělávací aktivity o duševním zdraví. Usiluje o lepší postavení starších osob, lidí s nemocí či postižením a žen ze zranitelných skupin.

Vyrůstala na vesnici v jižních Čechách, studovala psychologii v Olomouci a ve Vídni. Organizuje vzdělávací aktivity o duševním zdraví. Usiluje o lepší postavení starších osob, lidí s nemocí či postižením a žen ze zranitelných skupin.

Lucie Sklenářová

Pochází z Hradce Králové, ale momentálně bydlí v Brně. Je studentkou žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Mezi její témata patří klimatická a bytová krize a rovnoprávnost pro všechny. Zároveň je druhým rokem spolumluvčí Mládežnické organizace Budoucí.

Heřman Dušek

Vyrostl v Hradci Králové, kde se poprvé zapojil do středoškolských stávek za klima. Dnes studuje regionální rozvoj v Brně, kde se zabývá studentskou sebeorganizací. Zaměřuje se na problematiku regionální a fiskální politiky. Do předsednictva je nominován mládežnickou organizací Budoucí.

Anthony Stalker

Vyrostl na Smíchově, nyní žije na Jižním Městě. Pracuje jako inženýr v datacentru. Propaguje otevřený, komunitní software jako alternativu k nadnárodním monopolistům. Věnuje se tématům jako je důstojná práce, rovnost a kvalita ve školství a genderová rovnost.

Denisa Matějková

Pochází z Podkrkonoší a v současné době žije v Hradci Králové, kde studuje obor Sociální práce na FF UHK. Zajímá se o sociální nerovnosti a problémy, kterým se věnuje jak v rámci práce, politiky tak dobrovolničení.

Stanovy hnutí Budoucnost

Chci podporovat Budoucnost
Chci vstoupit do Budoucnosti