Přinášíme změnu

Chci podporovat Budoucnost

Chci vstoupit do Budoucnosti

Kdo jsme

Jsme nová síla české levice. Jsme hnutí budované zdola. Nestojí za námi oligarchové. Bojujeme za sociálně spravedlivý přechod ke klimaticky udržitelné ekonomice. Bojujeme proti nerovnosti a nespravedlnosti. Bojujeme za důstojný život pro všechny.

Navazujeme na solidární společenská hnutí, která budovala zdola vztahy a důvěru mezi lidmi, bojovala za důstojné pracovní podmínky, za rovnost žen a mužů, za dostupnost bydlení, vzdělání a zdravotní péče pro všechny. Navazujeme na hnutí, která vždy viděla velkou hodnotu v naší krajině, v její citlivé správě a udržování, a přitom chápeme, že ji udržíme jen tehdy, pokud si uvědomíme její provázanost s děním na celé planetě.

Jsme tu, ať se nikdo z nás nemusí bát o své místo. O místo, kde bydlí. O místo, kde tvoří, učí, pěstuje, pracuje. O místo, kde se setkává s přáteli a sousedy. O své místo ve společnosti, která s námi všemi počítá.

Chci podporovat Budoucnost

Chci vstoupit do Budoucnosti

Předsednictvo

Petra Jelínková

spolupředsedkyně

petra.jelinkova@volim-budoucnost.cz

Pochází z Hané, ale usadila se na pražském Žižkově. Živí se překládáním a pracuje na prevenci domácího násilí. Má zkušenosti i z komunální politiky. Specializuje se na bydlení, péči, životní prostředí a udržitelnou energetiku.

Pochází z Hané, ale usadila se na pražském Žižkově. Živí se překládáním a pracuje na prevenci domácího násilí. Má zkušenosti i z komunální politiky. Specializuje se na bydlení, péči, životní prostředí a udržitelnou energetiku.

Kateřina Nyklová

místopředsedkyně

katerina.nyklova@volim-budoucnost.cz

Rodilá Ostravačka, momentálně žijící v Praze. Pracuje jako sociální pracovnice a věnuje se lidským právům. Jejími hlavními tématy jsou péče, bydlení a vzdělávání, kterému se věnuje také v odborech.

Rodilá ostravačka, momentálně žijící v Praze. Pracuje jako sociální pracovnice a věnuje se lidským právům. Jejími hlavními tématy jsou péče, bydlení a vzdělávání, kterému se věnuje také v odborech.

Johanka Waldhansová

místopředsedkyně

johanka.waldhansova@volim-budoucnost.cz

Rodačka z Brna s půlkou rodiny z Havířova. Vystudovala mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě, ale nyní pracuje jako účetní. Jejími hlavními tématy jsou životní prostředí, mezinárodní politika a politika mladých.

Jan Trnka

místopředseda

jan.trnka@volim-budoucnost.cz

Rodák z Přerova, půl rodiny z Hané, půl z Vysočiny. Je absolventem UK, University of Cambridge a Karolinska Institutet. Na 3. LF UK vede Ústav biochemie a vzdělává budoucí lékařky a lékaře. Věnuje se oblasti péče, zdravotnictví a vzdělávání.

Rodačka z Brna s půlkou rodiny z Havířova. Vystudovala mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě, ale nyní pracuje jako účetní. Jejími hlavními tématy jsou životní prostředí, mezinárodní politika a politika mladých.

Rodák z Přerova, půl rodiny z Hané, půl z Vysočiny. Je absolventem UK, University of Cambridge a Karolinska Institutet. Na 3. LF UK vede Ústav biochemie a vzdělává budoucí lékařky a lékaře. Věnuje se oblasti péče, zdravotnictví a vzdělávání.

Manuela Haug

místopředsedkyně

manuela.haug@volim-budoucnost.cz

Vyrůstala na vesnici v jižních Čechách, studovala psychologii v Olomouci a ve Vídni. Organizuje vzdělávací aktivity o duševním zdraví, věnuje se také organizaci přednášek o ekologické a klimatické krizi. Usiluje o lepší postavení lidí s duševním onemocněním a žen ze zranitelných skupin.

Filip Hausknecht

spolupředseda

filip.hausknecht@volim-budoucnost.cz

Filip je družstevník v sociálním podniku, během pandemie pracuje hlavně jako řidič. Zaměřuje se na exekuce a bydlení, věnoval se také komunální bytové a majetkové politice. Studuje sociologii a ekonomii na FF UK.

Filip je družstevník v sociálním podniku, během pandemie pracuje hlavně jako řidič. Zaměřuje se na exekuce a bydlení, věnoval se také komunální bytové a majetkové politice. Studuje sociologii a ekonomii na FF UK.

Vojtěch Jelínek

místopředseda

vojtech.jelinek@volim-budoucnost.cz

Pochází z Havířova a nyní žije v Brně. Živí se jako programátor v organizaci věnující se vzdělávání dětí v zemích globálního Jihu. Jeho hlavními tématy jsou životní prostředí a politika mladých.

Pochází z Havířova a nyní žije v Brně. Živí se jako programátor v organizaci věnující se vzdělávání dětí v zemích globálního Jihu. Jeho hlavními tématy jsou životní prostředí a politika mladých.

Bob Čáp

místopředseda

bob.cap@volim-budoucnost.cz

Vyrostl na hornoměcholupském sídlišti, vystudoval filosofii na FF UK a poté, co sjezdil půlku světa, spoluzaložil rodinu a začal se živit jako odborník na mezinárodní vztahy v odborovém hnutí.

Vyrostl na hornoměcholupském sídlišti, vystudoval filosofii na FF UK a poté, co sjezdil půlku světa, spoluzaložil rodinu a začal se živit jako odborník na mezinárodní vztahy v odborovém hnutí.

Tomáš Dinkov

místopředseda

tomas.dinkov@volim-budoucnost.cz

Pochází z jihomoravského Kyjova, ale většinu života prožil v Ostravě a nyní bydlí na vesnici na Frýdecko-Místecku. Je manažerem v IT, má tři děti a zaměřuje se na dostupné bydlení a školství.

Pochází z jihomoravského Kyjova, ale většinu života prožil v Ostravě a nyní bydlí na vesnici na frýdecko-místecku. Je manažerem v IT, má tři děti a zaměřuje se na dostupné bydlení a školství.

Petra Jelínková

spolupředsedkyně

petra.jelinkova@volim-budoucnost.cz

Pochází z Hané, ale usadila se na pražském Žižkově. Živí se překládáním a pracuje na prevenci domácího násilí. Má zkušenosti i z komunální politiky. Specializuje se na bydlení, péči, životní prostředí a udržitelnou energetiku.

Pochází z Hané, ale usadila se na pražském Žižkově. Živí se překládáním a pracuje na prevenci domácího násilí. Má zkušenosti i z komunální politiky. Specializuje se na bydlení, péči, životní prostředí a udržitelnou energetiku.

Filip Hausknecht

spolupředseda

filip.hausknecht@volim-budoucnost.cz

Filip je družstevník v sociálním podniku, během pandemie pracuje hlavně jako řidič. Zaměřuje se na exekuce a bydlení, věnoval se také komunální bytové a majetkové politice. Studuje sociologii a ekonomii na FF UK.

Filip je družstevník v sociálním podniku, během pandemie pracuje hlavně jako řidič. Zaměřuje se na exekuce a bydlení, věnoval se také komunální bytové a majetkové politice. Studuje sociologii a ekonomii na FF UK.

Kateřina Nyklová

místopředsedkyně

katerina.nyklova@volim-budoucnost.cz

Rodilá ostravačka, momentálně žijící v Praze. Pracuje jako sociální pracovnice a věnuje se lidským právům. Jejími hlavními tématy jsou péče, bydlení a vzdělávání, kterému se věnuje také v odborech.

Rodilá Ostravačka, momentálně žijící v Praze. Pracuje jako sociální pracovnice a věnuje se lidským právům. Jejími hlavními tématy jsou péče, bydlení a vzdělávání, kterému se věnuje také v odborech.

Vojtěch Jelínek

místopředseda

vojtech.jelinek@volim-budoucnost.cz

Pochází z Havířova a nyní žije v Brně. Živí se jako programátor v organizaci věnující se vzdělávání dětí v zemích globálního Jihu. Jeho hlavními tématy jsou životní prostředí a politika mladých.

Pochází z Havířova a nyní žije v Brně. Živí se jako programátor v organizaci věnující se vzdělávání dětí v zemích globálního Jihu. Jeho hlavními tématy jsou životní prostředí a politika mladých.

Johanka Waldhansová

místopředsedkyně

johanka.waldhansova@volim-budoucnost.cz

Rodačka z Brna s půlkou rodiny z Havířova. Vystudovala mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě, ale nyní pracuje jako účetní. Jejími hlavními tématy jsou životní prostředí, mezinárodní politika a politika mladých.

Rodačka z Brna s půlkou rodiny z Havířova. Vystudovala mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě, ale nyní pracuje jako účetní. Jejími hlavními tématy jsou životní prostředí, mezinárodní politika a politika mladých.

Bob Čáp

místopředseda

bob.cap@volim-budoucnost.cz

Vyrostl na hornoměcholupském sídlišti, vystudoval filosofii na FF UK a poté, co sjezdil půlku světa, spoluzaložil rodinu a začal se živit jako odborník na mezinárodní vztahy v odborovém hnutí.

Vyrostl na hornoměcholupském sídlišti, vystudoval filosofii na FF UK a poté, co sjezdil půlku světa, spoluzaložil rodinu a začal se živit jako odborník na mezinárodní vztahy v odborovém hnutí.

Jan Trnka

místopředseda

jan.trnka@volim-budoucnost.cz

Rodák z Přerova, půl rodiny z Hané, půl z Vysočiny. Je absolventem UK, University of Cambridge a Karolinska Institutet. Na 3. LF UK vede Ústav biochemie a vzdělává budoucí lékařky a lékaře. Věnuje se oblasti péče, zdravotnictví a vzdělávání.

Rodák z Přerova, půl rodiny z Hané, půl z Vysočiny. Je absolventem UK, University of Cambridge a Karolinska Institutet. Na 3. LF UK vede Ústav biochemie a vzdělává budoucí lékařky a lékaře. Věnuje se oblasti péče, zdravotnictví a vzdělávání.

Tomáš Dinkov

místopředseda (Ostrava)

tomas.dinkov@volim-budoucnost.cz

Pochází z jihomoravského Kyjova, ale většinu života prožil v Ostravě a nyní bydlí na vesnici na frýdecko-místecku. Je manažerem v IT, má tři děti a zaměřuje se na dostupné bydlení a školství.

Pochází z jihomoravského Kyjova, ale většinu života prožil v Ostravě a nyní bydlí na vesnici na Frýdecko-Místecku. Je manažerem v IT, má tři děti a zaměřuje se na dostupné bydlení a školství.

Manuela Haug

místopředsedkyně

manuela.haug@volim-budoucnost.cz

Vyrůstala na vesnici v jižních Čechách, studovala psychologii v Olomouci a ve Vídni. Organizuje vzdělávací aktivity o duševním zdraví, věnuje se také organizaci přednášek o ekologické a klimatické krizi. Usiluje o lepší postavení lidí s duševním onemocněním a žen ze zranitelných skupin.

Vyrůstala na vesnici v jižních Čechách, studovala psychologii v Olomouci a ve Vídni. Organizuje vzdělávací aktivity o duševním zdraví, věnuje se také organizaci přednášek o ekologické a klimatické krizi. Usiluje o lepší postavení lidí s duševním onemocněním a žen ze zranitelných skupin.

Stanovy hnutí Budoucnost

Chci podporovat Budoucnost

Chci vstoupit do Budoucnosti