Přinášíme změnu

Chci podporovat Budoucnost

Chci vstoupit do Budoucnosti

Kdo jsme

Jsme nová síla české levice. Jsme hnutí budované zdola. Nestojí za námi oligarchové. Bojujeme za sociálně spravedlivý přechod ke klimaticky udržitelné ekonomice. Bojujeme proti nerovnosti a nespravedlnosti. Bojujeme za důstojný život pro všechny.

Navazujeme na solidární společenská hnutí, která budovala zdola vztahy a důvěru mezi lidmi, bojovala za důstojné pracovní podmínky, za rovnost žen a mužů, za dostupnost bydlení, vzdělání a zdravotní péče pro všechny. Navazujeme na hnutí, která vždy viděla velkou hodnotu v naší krajině, v její citlivé správě a udržování, a přitom chápeme, že ji udržíme jen tehdy, pokud si uvědomíme její provázanost s děním na celé planetě.

Jsme tu, ať se nikdo z nás nemusí bát o své místo. O místo, kde bydlí. O místo, kde tvoří, učí, pěstuje, pracuje. O místo, kde se setkává s přáteli a sousedy. O své místo ve společnosti, která s námi všemi počítá.

Chci podporovat Budoucnost

Chci vstoupit do Budoucnosti

Předsednictvo

Sára Herrmannová

spolupředsedkyně

sara.herrmannova@volim-budoucnost.cz

Narodila se a vyrostla v Praze. Živí se kulturní produkcí v hlavním městě i v regionech, vedením provozů a projektovým managementem. Studuje sociologii a ekonomii na FF UK. Jejími hlavními tématy jsou kultura, rovné příležitosti a vzdělávání.

Pochází z Hané, ale usadila se na pražském Žižkově. Živí se překládáním a pracuje na prevenci domácího násilí. Má zkušenosti i z komunální politiky. Specializuje se na bydlení, péči, životní prostředí a udržitelnou energetiku.

Rodilá ostravačka, momentálně žijící v Praze. Pracuje jako sociální pracovnice a věnuje se lidským právům. Jejími hlavními tématy jsou péče, bydlení a vzdělávání, kterému se věnuje také v odborech.

Manuela Haug

místopředsedkyně

manuela.haug@volim-budoucnost.cz

Vyrůstala na vesnici v jižních Čechách, studovala psychologii v Olomouci a ve Vídni. Organizuje vzdělávací aktivity o duševním zdraví. Usiluje o lepší postavení starších osob, lidí s nemocí či postižením a žen ze zranitelných skupin.

Alexander Olah

místopředseda

alexander.olah@volim-budoucnost.cz

Pocházím z Mostu, ale většinu života jsem prožil v Jirkově a Chomutově. Vystudoval jsem sociální práci a věnuji se pomoci lidem žijících v podmínkách chudoby. Mým hlavním tématem je sociální začleňování a zodpovědná sociální politika v oblasti zaměstnanosti, bydlení a sociálních služeb.

Rodačka z Brna s půlkou rodiny z Havířova. Vystudovala mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě, ale nyní pracuje jako účetní. Jejími hlavními tématy jsou životní prostředí, mezinárodní politika a politika mladých.

Michal Novotný

místopředseda

michal.novotny@volim-budoucnost.cz

Pracuje jako poradce v oblasti Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a studuje životní prostředí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity. Jeho hlavním zaměřením jsou klimatická krize, politika mladých a exekuce.

Rodák z Přerova, půl rodiny z Hané, půl z Vysočiny. Je absolventem UK, University of Cambridge a Karolinska Institutet. Na 3. LF UK vede Ústav biochemie a vzdělává budoucí lékařky a lékaře. Věnuje se oblasti péče, zdravotnictví a vzdělávání.

Bob Čáp

místopředseda

bob.cap@volim-budoucnost.cz

Vyrostl na hornoměcholupském sídlišti, vystudoval filosofii na FF UK a poté, co sjezdil půlku světa, spoluzaložil rodinu a začal se živit jako odborník na mezinárodní vztahy v odborovém hnutí.

Filip je družstevník v sociálním podniku, během pandemie pracuje hlavně jako řidič. Zaměřuje se na exekuce a bydlení, věnoval se také komunální bytové a majetkové politice. Studuje sociologii a ekonomii na FF UK.

Tomáš Dinkov

místopředseda

tomas.dinkov@volim-budoucnost.cz

Pochází z jihomoravského Kyjova, ale většinu života prožil v Ostravě a nyní bydlí na vesnici na Frýdecko-Místecku. Je manažerem v IT, má tři děti a zaměřuje se na dostupné bydlení a školství.

Aneta Kohoutová

místopředsedkyně

aneta.kohoutova@volim-budoucnost.cz

Rodačka z Královehradeckého kraje, která v současné době působí jako doktorandka na katedře filosofie v Pardubicích. V Hradci Králové spoluzaložila kulturní saunu a osvěžovnu NUUK.  Zajímá ji veřejný prostor a s ním spojené otázky aktivního občanství.

Pochází z Havířova a nyní žije v Brně. Živí se jako programátor v organizaci věnující se vzdělávání dětí v zemích globálního Jihu. Jeho hlavními tématy jsou životní prostředí a politika mladých.

Vyrostl na hornoměcholupském sídlišti, vystudoval filosofii na FF UK a poté, co sjezdil půlku světa, spoluzaložil rodinu a začal se živit jako odborník na mezinárodní vztahy v odborovém hnutí.

Pochází z jihomoravského Kyjova, ale většinu života prožil v Ostravě a nyní bydlí na vesnici na frýdecko-místecku. Je manažerem v IT, má tři děti a zaměřuje se na dostupné bydlení a školství.

Sára Herrmannová

spolupředsedkyně

sara.herrmannova@volim-budoucnost.cz

Narodila se a vyrostla v Praze. Živí se kulturní produkcí v hlavním městě i v regionech, vedením provozů a projektovým managementem. Studuje sociologii a ekonomii na FF UK. Jejími hlavními tématy jsou kultura, rovné příležitosti a vzdělávání.

Narodila se a vyrostla v Praze. Živí se kulturní produkcí v hlavním městě i v regionech, vedením provozů a projektovým managementem. Studuje sociologii a ekonomii na FF UK. Jejími hlavními tématy jsou kultura, rovné příležitosti a vzdělávání.

Filip Hausknecht

spolupředseda

filip.hausknecht@volim-budoucnost.cz

Filip je provozní manažer v družstevním sociálním podniku Restaurace Střecha. V politice se zaměřuje na exekuce, bydlení, pracovní podmínky a energetiku. Majetkové a bytové politice se věnoval také na komunální úrovni ve své rodné Praze 3. Vystudoval sociologii a ekonomii na FF UK.

Filip je provozní manažer v družstevním sociálním podniku Restaurace Střecha. V politice se zaměřuje na exekuce, bydlení, pracovní podmínky a energetiku. Majetkové a bytové politice se věnoval také na komunální úrovni ve své rodné Praze 3. Vystudoval sociologii a ekonomii na FF UK.

Nina Adlerová

místopředsedkyně

nina.adlerova@volim-budoucnost.cz

Pochází ze severních Čech, po přestěhování do Prahy studovala sociologii a antropologii, nyní pracuje v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Jejími hlavními tématy jsou ochrana zranitelných osob, spravedlivá odměna za práci a život ve městě.

Pochází ze severních Čech, po přestěhování do Prahy studovala sociologii a antropologii, nyní pracuje v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Jejími hlavními tématy jsou ochrana zranitelných osob, spravedlivá odměna za práci a život ve městě.

Michal Novotný

místopředseda

michal.novotny@volim-budoucnost.cz

Pracuje jako poradce v oblasti Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a studuje životní prostředí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity. Jeho hlavním zaměřením jsou klimatická krize, politika mladých a exekuce.

Pracuje jako poradce v oblasti Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a studuje životní prostředí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity. Jeho hlavním zaměřením jsou klimatická krize, politika mladých a exekuce.

Aneta Kohoutová

místopředsedkyně

aneta.kohoutova@volim-budoucnost.cz

Rodačka z Královehradeckého kraje, která v současné době působí jako doktorandka na katedře filosofie v pardubickém Centru pro etiku. V Hradci Králové spoluzaložila kulturní saunu a osvěžovnu NUUK.  Zajímá ji veřejný prostor a s ním spojené otázky aktivního občanství.

Rodačka z Královehradeckého kraje, která v současné době působí jako doktorandka na katedře filosofie v Pardubicích. V Hradci Králové spoluzaložila kulturní saunu a osvěžovnu NUUK.  Zajímá ji veřejný prostor a s ním spojené otázky aktivního občanství.

Bob Čáp

místopředseda

bob.cap@volim-budoucnost.cz

Vyrostl na hornoměcholupském sídlišti, vystudoval filosofii na FF UK a poté, co sjezdil půlku světa, spoluzaložil rodinu a začal se živit jako odborník na mezinárodní vztahy v odborovém hnutí.

Vyrostl na hornoměcholupském sídlišti, vystudoval filosofii na FF UK a poté, co sjezdil půlku světa, spoluzaložil rodinu a začal se živit jako odborník na mezinárodní vztahy v odborovém hnutí.

Alexander Olah

místopředseda

alexander.olah@volim-budoucnost.cz

Pocházím z Mostu, ale většinu života jsem prožil v Jirkově a Chomutově. Vystudoval jsem sociální práci a věnuji se pomoci lidem žijících v podmínkách chudoby. Mým hlavním tématem je sociální začleňování a zodpovědná sociální politika v oblasti zaměstnanosti, bydlení a sociálních služeb.

Pocházím z Mostu, ale většinu života jsem prožil v Jirkově a Chomutově. Vystudoval jsem sociální práci a věnuji se pomoci lidem žijících v podmínkách chudoby. Mým hlavním tématem je sociální začleňování a zodpovědná sociální politika v oblasti zaměstnanosti, bydlení a sociálních služeb.

Tomáš Dinkov

místopředseda (Ostrava)

tomas.dinkov@volim-budoucnost.cz

Pochází z jihomoravského Kyjova, ale většinu života prožil v Ostravě a nyní bydlí na vesnici na frýdecko-místecku. Je manažerem v IT, má tři děti a zaměřuje se na dostupné bydlení a školství.

Pochází z jihomoravského Kyjova, ale většinu života prožil v Ostravě a nyní bydlí na vesnici na Frýdecko-Místecku. Je manažerem v IT, má tři děti a zaměřuje se na dostupné bydlení a školství.

Manuela Haug

místopředsedkyně

manuela.haug@volim-budoucnost.cz

Vyrůstala na vesnici v jižních Čechách, studovala psychologii v Olomouci a ve Vídni. Organizuje vzdělávací aktivity o duševním zdraví. Usiluje o lepší postavení starších osob, lidí s nemocí či postižením a žen ze zranitelných skupin.

Vyrůstala na vesnici v jižních Čechách, studovala psychologii v Olomouci a ve Vídni. Organizuje vzdělávací aktivity o duševním zdraví. Usiluje o lepší postavení starších osob, lidí s nemocí či postižením a žen ze zranitelných skupin.

Stanovy hnutí Budoucnost

Chci podporovat Budoucnost

Chci vstoupit do Budoucnosti