V Praze, 16.března 2022: Kandidátku politického hnutí Budoucnosti povede v letošních volbách do Zastupitelstva hl. m. Prahy spolupředseda hnutí Budoucnost Filip Hausknecht, iniciátor kampaně Zrušme soukromé exekutory a spoluzakladatel sociálního podniku Střecha. Na druhou příčku byla zvolena spolupředsedkyně Budoucnosti Petra Jelínková, která se věnuje sociální oblasti a klimatické spravedlnosti.

Hnutí klade v pražských magistrátních volbách důraz na podporu dostupného bydlení, ochranu obyvatel před chudobou a exekucemi a také dostupné veřejné služby včetně dopravy, energií a péče.

Filip Hausknecht říká: „Praha potřebuje změnu. Nesmíme nechat o našich domovech a našem životním prostoru znovu rozhodovat miliardové developerské korporáty, zahraniční investory a jejich politiky. Musíme si říct o slovo a společně utvářet takovou budoucnost pro naše město, která bude postavena na sousedství, udržitelnosti a dostupnosti. Potřebujeme okamžitě zahájit obecní bytovou výstavbu, aby si lidé mohli dovolit důstojně žít. Potřebujeme posílit a zdostupnit veřejnou dopravu na úkor automobilové. Potřebujeme zmírnit dopady energetické krize na naše sousedy a sousedky. A potřebujeme také začít vytvářet bezpečné komunity, kde se navzájem známe a budeme si pomáhat.“

Petra Jelínková říká:Praha potřebuje vedení, které jednoznačně upřednostní kvalitu života před zisky developerů a nadnárodních korporací. Máme právo na naše město.

Čelo kandidátky do letošních voleb do Zastupitelstva hl. m. Prahy, kterou hnutí Budoucnost zvolilo na krajské konferenci, tak bude tvořit pět mužů a pět žen.

Filip Hausknecht je jedním ze zakladatelů a provozovatelů družstevního sociálního podniku Střecha na Praze 1, kde pracuje společně s lidmi se zkušeností s bezdomovectvím, nebo po výkonu trestu. Před třemi lety inicioval vznik politického hnutí Budoucnost, jehož je v tuto chvíli spolupředsedou. Studuje třetí ročník sociologicko-ekonomických studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a hraje fotbal za FK Union Žižkov. Dříve také působil na radnici Prahy 3 ve výboru pro majetek, v komisi pro bytovou politiku a v představenstvu městské akciové firmy SMP.

Petra Jelínková se věnuje sociální, bytové a klimatické politice. Doplňuje si psychoterapeutické vzdělání, zaměřuje se na pomoc v oblasti domácího a sexuálního násilí. Na magistrátní úrovni chce přispět ke zmírňování chudoby, mimo jiné pomocí dostupného bydlení a komunitní energetiky. Věří, že město musí být především přívětivé, bezpečné a zajišťovat veřejné služby pro všechny – a při tom obzvlášť zohledňovat potřeby starších, dětí, pečujících a lidí, kteří čelí nejrůznějším znevýhodněním.

Bob Čáp vyrostl v Horních Měcholupech, žije 15 let na Žižkově. Krátce působil v kulturní komisi MČ Praha 3, než z ní byl na nátlak ODS vyhozen. Jako odborový specialista na mezinárodní vztahy se zabývá sociálními dopady národních a evropských politik. Je mluvčím eko-sociální platformy Nová Dohoda.

Klára Školníková je v současnosti studentkou magisterského programu Bezpečnostní studia na Univerzitě Karlově a při stáži v Evropském parlamentu v Bruselu. Díky předchozímu studiu na University of Glasgow strávila 5 let ve Skotsku. Mezi její hlavní zájmy patří energetika a životní prostředí.

Jan Kafka je vzděláním bohemista, povoláním projektový manažer v překladatelské firmě a překladatel. Předtím pracoval několik let v Muzeu Franze Kafky. Politice se začal aktivně věnovat po zkušenosti krize z let 2009 až 2011. V posledních letech je podle něj jasné, že i na magistrátní úrovni budou zapotřebí veliké změny zejména v oblastech energetiky, dopravy, bydlení.

Sára Herrmannová je studentkou socioekonomických studií na FF UK. Vedla kulturní centrum 1435 mm na Nákladovém nádraží Žižkov a podílela se například také na budování komunity okolo sociálního podniku Pivovar Chříč. Na magistrátu by se chtěla věnovat především otázkám veřejného prostoru a kulturního plánování.

Jakub Kovařík je studentem socioekonomických studií na FF UK a zároveň pracuje jako koordinátor asistenčních služeb. Pochází z Berouna, v Praze žije 5 let. Rád by se zasadil o to, aby Praha byla město preferující kvalitu života lidí v ní pobývajících před zisky zájmových skupin. Jeho programové priority jsou dostupné bydlení, doprava a zmírňování dopadů klimatické krize.

Kateřina Nyklová se po studiu sociální politiky a práce v rodné Ostravě věnovala například utváření nových koncepcí rodinné politiky na MPSV a sociální prácí s migranty. Momentálně pomáhá při zabydlování lidem, kteří získali městský sociální byt. Aktivně se věnuje lidskoprávním a vzdělávacím aktivitám. Ráda by, aby bylo město svým obyvatelům dobrým partnerem a vytvářelo podmínky pro kvalitní život. Za klíčovou považuje dostupnost služeb, podporu všech forem bydlení, kvalitní a ekologickou dopravu a vytvoření příjemného životního prostoru, kde je podporováno vzdělávání, sousedství a solidarita.

Václav Drozd vystudoval politologii na UK. Dříve pracoval jako redaktor deníku Alarm, poslední tři roky spolupracuje s odbory a pomáhá lidem zlepšovat jejich pracovní podmínky. Na magistrátu chce prosazovat, aby Praha nebyla jen město pro bohaté lidi. Město podle něj potřebuje odvážný plán řešení bytové a klimatické krize a zlepšení kvality života lidí s nižšími příjmy. Chce prosazovat zlepšení podmínek klientek/ů i zaměstnanců/kyň v městských sociálních službách a zasadit se o rozšíření nabídky dostupných sociálních služeb.

Nina Adlerová vystudovala sociologii a antropologii.Od ukončení studia pracuje převážně v neziskovém sektoru, momentálně v Charitě Česká republika, v sektoru humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Na magistrátu by se ráda věnovala tématům jako narůstající cen bydlení ochrana zranitelných osob před chudobou a zadlužeností a ukončení bezdomovectví prostřednictvím sociálního bydlení. Důležitým tématem pro Prahu je podle ní také overturismus a s ním související proměna města v turistický skanzen.

Na Facebooku nás najdete na https://www.facebook.com/BudoucnostPraha