Hnutí Budoucnost s partnerskými stranami v pátek 11. 1. 2024 na společné tiskové konferenci ve polském Sejmu ve Varšavě oznámilo vznik nové mezinárodní politické organizace CEEGLA (Central-Eastern European Green Left Alliance, Středo a východoevropská aliance zelené levice).

Alianci tvoří politické strany a hnutí z 6 zemí z regionu, které vznikly po finanční krizi 2008-2009 a hlásí k moderní sociální a klimatické politice. Českým členem je hnutí Budoucnost. Dalšími zakládajícími členy jsou: z parlamentních subjektů: Razem z Polska a Szikra z Maďarska, z mimoparlamentních Demos (Rumunsko), Socialnyj Ruch (Ukrajina) a Kartu (Litva).

Jakub Kovařík, spolupředseda Budoucnosti na tiskové konferenci uvedl: „Východní Evropa by měla přestat mezi sebou soupeřit, kdo nabídne nadnárodním firmám levnější pracovní sílu. Je třeba podporovat ekonomickou demokracii, spolurozhodování a organizaci pracujících.“

„Nejsilnějším impulsem pro spolupráci byla ruská invaze do Ukrajiny a nedostatečně empatická reakce západní levice. Uvědomili, že se potřebujeme se propojit a společně reflektovat geopolitickou zkušenost jak s imperialismy všech jmen, tak s neoliberální transformací našich zemí.“ přiblížil Bob Čáp, místopředseda Budoucnosti. 

Spolupředsedkyně a lídryně Budoucnosti ve volbách do Evropského parlamentu Klára Školníková dodala, že „první společnou výzvou je připravit se na volby do Evropského parlamentu. Musíme přijít s východoevropskou odpovědí na potřebu dekarbonizace. Ta musí být fér pro lidi zaměstnané v exponovaných odvětvích a žijící ve zranitelných regionech a nemůže zavírat oči před tím, že naše výchozí pozice je oproti západním či severním zemím zcela jiná.“

CEEGLA plánuje rozšíření o některé balkánské levicové strany a vytvoření strategické partnerství se skandinávskými levicovými organizacemi.

👉 www.ceegla.org

👉 Charta CEEGLA