17 – 18. června se zúčastnili kongresu polské, progresivní levicové strany Razem také místopředseda Budoucnosti Tomáš Dinkov a naše členka Yassmine Najime. Pokračujeme tak v naší snaze o propojování levicových subjektů u nás doma i v zahraničí a vyměňování zkušeností, při snaze měnit společnost ve spravedlivější.

Polsko čekají v příštím roce parlamentní volby a není jisté, že vládní Právo a Spravedlnost získá opět většinu a bude moct složit vládu. Jedním z cílů kongresu bylo dát najevo, že strana Razem je připravena převzít odpovědnost za vývoj země a že má ucelený program jak řešit potíže současného polska. Zazněly požadavky na urychlený odchod od uhlí, zkrácení pracovní doby, státní program výstavby dostupného bydlení, právo na ukončení těhotenství.

Daria Gosek-Popiołek: “Máme odvahu říct, že stát může za 5 let postavit 300 000 dostupných bytů s regulovaným nájemným. Máme odvahu mít vizi měst, který jsou postavena podle toho, co chtějí jejich obyvatelé, nikoliv developeři nebo banky.”

Anna Górska: “Dali/y jsme polským ženám slib a ten slib splníme. Přerušení těhotenství bude legální, bezpečné a zdarma.”Bartosz Grucela: “Všude po světě – na Novém Zélandu, v Japonsku nebo ve Švédsku – probíhají snahy o zkrácení pracovního týdne. Chceme totéž i v Polsku. Do konce prázdnin předložíme do Sejmu zákon na zkrácení pracovního týdne na 35 hodin”.

Anna Górska: “Klimatická krize je fakt – potřebujeme jednat okamžitě a rozhodně. Uhlí nemá budoucnost a musíme se závislosti na něm zbavit. Polsko po skončení éry PiS vstoupí do času radikální energetické transformace”.Kongres měl také svou mezinárodní část, které jsme se rovněž účastnili. Tato část nastartovala širokou mezinárodní spolupráci progresivních levicových stran, což je pro Budoucnost velká příležitost získat zkušenosti a podporu i ze zahraničí.

Razem je sebevědomá strana, se kterou máme hodně společného. Stejně jako oni chceme posílit práva pracujících, podíl zaměstnanců na rozhodování firem a zvýšit platy ve veřejném sektoru Chceme bojovat za zkrácení pracovní doby na 35 hodin týdně při zachování stejné mzdy a bojovat za zdanění zisků nadnárodních firem a proti daňovým rájům. Společně také chápeme klimatickou krizi jako výzvu k urychlenému odchodu od uhlí, k čistším zdrojům energie.

Stejně jako naši polští přátelé chceme měnit Evropu. Chceme se zaměřit na reformu veřejné dopravy a také urychleně začít řešit krizi bydlení, výstavbou obecních bytů a také podporou družstevního vlastnictví.