Praha, 18.5.2022: Krajské shromáždění Budoucnost Praha schválilo kandidaturu ve volbách do zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2022. Jako nezávislou lídryni kandidátní listiny schválilo Magdalenu (Mahu) Opletalovou.

Krajské shromáždění také jednoznačně zamítlo nabídku Strany zelených a ČSSD o koaliční spolupráci ve volbách do zastupitelstva hl. m. Prahy v podobě, která byla Budoucnosti navržena na posledním společném jednání. Dle této nabídky měla šesté místo na koaliční kandidátní listině získat nezávislá kandidátka nominovaná Budoucností, kandidujícím hnutí Budoucnost mělo připadnout až dvanácté a každé další šesté místo. I když máme s oběma zmíněnými stranami částečnou programovou shodu, tato nedůstojná nabídka by znamenala, že nikdo z nominantů Budoucnosti nebude na reálně volitelném místě.

Nadále usilujeme o spolupráci a navazování partnerství, o čemž svědčí memoranda o spolupráci a další společné aktivity na komunální i mezinárodní úrovni. V souladu s našimi hodnotami a politickými cíli ale věříme, že smysluplné spolupráce musí být postavené na vzájemném respektu a důstojných podmínkách pro všechny zapojené.

Mahu Opletalová, lídryně kandidátky Budoucnosti říká: Mou vizí je Praha bez bariér – těch fyzických i těch neviditelných. Představuji si město, které dbá na lidská práva a důstojnost všech svých obyvatel, respektuje jejich různorodost, podporuje jejch zapojení do rozhodování a umožňuje rozvíjet individuální blaho při zachování společenské odpovědnosti. Město je v ideálním případě obrovská platforma, která se snaží rozvíjet mezilidské vztahy a neodděluje různé skupiny od sebe, ale naopak jim vytváří prostory pro setkávání a kreativní spoluvytváření a přetváření veřejného prostoru a dění. Pocit sounáležitosti s městem znamená, že místo úvah, co bych chtěl/a od města, se zamýšlím, jak můžu s ostatními město užívat. Jako kdyby to nebylo “oni – město”, ale “já – součást velkého celku”.

Filip Hausknecht, spolupředseda hnutí Budoucnost a dvojka pražské kandidátky dodává: Kandidatura Mahu na primátorku Prahy je pro nás obrovskou vzpruhou a mám radost, že do toho jde s námi. Obzvlášť dnes, kdy zdražuje vše od potravin po elektřinu, potřebujeme ve všech patrech politiky lidi jako je Mahu. Takové, kteří nejen mají potřebnou expertízu, ale zároveň jsou v každodenním kontaktu s lidmi, na které současné krize dopadají nejvíce, a kterým teď stát i Praha musí pomoci. Společně proto skrze magistrát chceme zajistit například dostupné bydlení, snížení cen energií pro pražské domácnosti nebo zvýšit bezpečnost našich komunit.

Magdalena Opletalová je původní profesí molekulární genetička. Je matkou sedmi dětí. Po návratu z rodičovské vystudovala další obor a stala se speciální pedagožkou a sociální pracovnicí. V současné době pracuje jako ředitelka ve Fokusu Praha, krizová interventka v Bílém kruhu bezpečí a učí asertivní komunikaci učitele a sociální pracovníky na VOŠ. Od roku 2014 do roku 2018 působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí (zástupkyně vedoucí oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování, později vedoucí Krajské rodinné politiky). Jako expertka na oblast sociálního bydlení se podílela na přípravě Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025 a návrhu zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení, dále na Strategii sociálního začleňování. Byla členkou České pirátské strany, za kterou kandidovala v parlamentních volbách 2021. Po vstupu ČPS do pravicové koalice a uzavření nevýhodné smlouvy s Polskem o kompenzaci škod způsobených těžbou v dole Turów ze strany vystoupila.

Filip Hausknecht je jedním ze zakladatelů a provozovatelů družstevního sociálního podniku Střecha na Praze 1, kde pracuje společně s lidmi se zkušeností s bezdomovectvím, nebo po výkonu trestu. Před třemi lety inicioval vznik politického hnutí Budoucnost, jehož je v tuto chvíli spolupředsedou. Studuje třetí ročník sociologicko-ekonomických studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a hraje fotbal za FK Union Žižkov. Dříve také působil na radnici Prahy 3 ve výboru pro majetek, v komisi pro bytovou politiku a v představenstvu městské akciové firmy SMP.