Praha/Most, 4.5.2022: Nejen k partnerství pro nadcházející komunální a senátní volby by mělo vést Memorandum o spolupráci, které spolu podepsali představitelé hnutí Budoucnost a hnutí Občané městu, město občanům.

Memorandum vyzývá k přímé spolupráci všech subjektů a občanů, kteří jsou rozladěni ze současné politické situace, všeobecného zdražování a rozevírání sociálních nůžek, kdy bohatí bohatnou a chudí chudnou.

Představitelé obou hnutí se shodli, že v ČR chybí spolupracující politický subjekt, který by se jasně postavil za sociální a ekonomické zájmy lidí z ohrožených profesních a sociálních skupin, stejně jako podpořil ty, jejichž společenský přínos je z různých důvodů přehlížen a nedoceňován. Tato koordinace a spolupráce by do budoucna zmírnila dopady krizí a také pracovala s nástroji vedoucími k jejich předcházení. Memorandum o spolupráci tak představitelé obou hnutí vnímají jako začátek spojování skupin i jednotlivců, kteří sdílejí podobné názory a hodnoty.

Memorandum definuje programové body spolupráce, mezi kterými je například podpora výstavby cenově dostupných obecních a družstevních bytů, zkrácení pracovní doby při zachování mezd, zrušení soukromých exekutorů, zajištění kvalitnější péče a sociálních i veřejných služeb pro všechny občany ČR.

Hana Svobodová, předsedkyně hnutí Občané městu, město občanům k tomu říká: „Realita ukazuje, jak velmi důležitým a zároveň nebezpečí skrývajícím výzvám je lidská společnost vystavena. Jako politický subjekt bychom chtěli výrazněji ovlivňovat změny nejen na úrovni regionů, ale také v celostátním měřítku. V politice nejsme nováčky a tuto spolupráci vidíme jako rovnocenné partnerství skupin i jednotlivců. Blížící se komunální volby mohou být jednou z možností, jak prosadit to, co nás spojuje a co může občany oslovit. Spolupráce je příležitost. Budoucnost je příležitost.“

Filip Hausknecht, spolupředseda hnutí Budoucnost dodává:

Ústecko je nádherný kraj, který už dlouho trpí nejen pod tlakem uhelného byznysu. Proti síle takového kapitálu se občané mohou bránit pouze společně, a proto mám radost, že jdeme spolu s hnutím OMMO příkladem. Jen o několik desítek kilometrů dále, za německými hranicemi, lidé v průměru vydělávají kolem 70 tisíc měsíčně, a přitom za potraviny, bydlení, oblečení nebo energie platí prakticky stejné částky jako my. Není nejmenší důvod, proč bychom takové životní podmínky neměli požadovat i pro naše občany, kteří si je zaslouží.”

Text celého Memoranda o spolupráci:

Memorandum OMMO – finální verze k hlasování.pdf

Podepsané Memorandum o spolupráci:

Memorandum o spolupráci_podepsaný scan.pdf

Fotografie po podpisu:

Podpis memoranda budoucnost_občané městu město občanům.jpg