Hnutí Budoucnost pokračuje ve vytváření levicového volebního bloku, do kterého zve sociální demokratky a demokraty. S novým vedením ČSSD ale předsednictvo Budoucnosti dále jednat nebude. Pokračují však jednání se stranami, hnutími a organizacemi, které jsou odhodlány bránit sociální stát před rozkladem a zajistit, aby za současnou krizi nezaplatili ti nejchudší.

Domníváme se, že nově zvolené vedení ČSSD a nedávné kroky ve vládě nepřinášejí záruku obnovy této kdysi důležité strany a s ní i parlamentní levicové politiky. V současné pandemii se přitom jasně ukazuje, jak moc potřebujeme důvěryhodnou politickou sílu, která zajistí kvalitní péči a veřejné služby, dostupné bydlení a důstojné příjmy. Nedopustíme, aby se ti, kdo už dnes žijí od výplaty k výplatě, dostali do ještě větší nejistoty, zatímco oligarchové a spekulanti na krizi bohatnou,“ uvádí spolupředsedkyně Petra Jelínková.

„Sociálnědemokratické myšlenky jsou nám velmi blízké. Ale sociální demokracie je především hnutí pracujících lidí, až potom politická strana. V době, kdy vedení ČSSD nedokáže lidem nabídnout věrohodnou vizi a cestu z krize, je naší povinností budovat nové sociálně-demokratické hnutí, které se vrátí ke kořenům levicové politiky – k pracujícím – a zároveň bude připraveno čelit výzvám 21. století,“ doplňuje Filip Hausknecht, spolupředseda Budoucnosti. 

Partnerství jsou pro hnutí dlouhodobě důležitá na celostátní i místní úrovni. Budoucnost již navázala spolupráci a jedná o společném postupu s hnutím Změna, Hnutím Idealisté a Hnutím 2018. Předsednictvo Budoucnosti také zaregistrovalo včerejší výzvu Strany zelených ke spolupráci na ekosociálním demokratickém projektu a je v kontaktu s jejím vedením. Vedle toho hnutí spolupracuje na programu s dalšími občanskými iniciativami, spolky i odbornicemi a odborníky z občanského a akademického sektoru.