V sobotu 25. června proběhl v Praze již třetí sjezd Republikového shromáždění hnutí Budoucnost. Volilo se do páteřních orgánů hnutí a jako host vystoupil předseda ČKMOS Josef Středula, aby představil svou kandidaturu na prezidenta ČR. Novou spolupředsedkyní Budoucnosti se stala dosavadní předsedkyně pražské krajské organizace Sára Herrmannová, spolupředsedou Budoucnosti zůstává Filip Hausknecht. Do předsednictva byli dále zvoleni Manuela Haug, Bob Čáp, Tomáš Dinkov, Aneta Kohoutová, Nina Adlerová a Alexander Olah. Hnutí se v podzimních komunálních a magistrátních volbách chystá poprvé utkat o hlasy voličů.

Nová spolupředsedkyně Sára Herrmannová se kromě politické práce věnuje především budování komunitních a kulturních projektů v Praze i v regionech. V letech 2016 a 2017 vedla například kulturní centrum 1435 mm na Nákladovém nádraží Žižkov. Podílela se také na vzniku a provozu několika pražských letních scén nebo byla aktivní v rámci komunity okolo sociálního podniku Pivovar Chříč na severním Plzeňsku. Předsednickou dvojici s ní bude tvořit Filip Hausknecht, který před třemi lety vznik hnutí Budoucnost inicioval. Je také jedním ze zakladatelů a provozovatelů družstevního sociálního podniku Střecha na Praze 1, kde pracuje společně s lidmi se zkušeností s bezdomovectvím nebo po výkonu trestu. Vystudoval sociologii se zaměřením na ekonomii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Místopředsednická místa z minulého období obhájili psycholožka Manuela Haug (Praha/České Budějovice), odborář Bob Čáp (Praha) a IT manažer Tomáš Dinkov (Horní Domaslavice). Nově zvolenými místopředsedkyněmi a místopředsedou Budoucnosti jsou výzkumnice Centra pro Etiku Aneta Kohoutová (Hradec Králové), finanční koordinátorka Charity ČR Nina Adlerová (Praha) a sociální pracovník Alexander Olah (Jirkov). Za mládežnickou organizaci Budoucí byl do předsednictva hnutí vyslán student Michal Novotný (Praha). „Jsme vděční, že nově zvolené předsednictvo našeho začínajícího hnutí tvoří lidé z různých koutů České republiky a rozličných povolání. Ukazuje to, že se Budoucnost ubírá dobrým směrem a lidé kompetentní nejen v sociálních otázkách mají chuť se podílet na budování hnutí,“ kvituje situaci nově zvolená spolupředsedkyně Sára Herrmannová.

Hostem Republikového shromáždění byl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Pogratuloval spolupředsednické dvojici ke zvolení a představil svou prezidentskou kandidaturu. Republikové shromáždění následně jeho kandidatuře vyjádřilo podporu. „Josef Středula dlouhodobě bojuje za pracující lidi a pomáhá jim zajistit důstojné podmínky pro život. To je i pro nás zcela zásadní téma,“ komentuje důvody, proč se Budoucnost rozhodla Středulovu kandidaturu podpořit, spolupředseda hnutí Filip Hausknecht. „Je jediným kandidátem, který bude zastupovat širokou veřejnost,“ dodává.

Nově zvolené předsednictvo čeká v následujících měsících hned několik nesnadných úkolů. Především se Budoucnost chystá poprvé utkat o hlasy voličů v komunálních a pražských magistrátních volbách. Nové předsednictvo zároveň přebírá vedení hnutí Budoucnost v průběhu jedné z největších hospodářských krizí soudobé historie, v momentě, kdy v Evropě probíhá válečný konflikt, a klimatická krize se o slovo hlásí stále častěji. „Intenzivně pociťujeme, že současná vláda není schopná na probíhající krize adekvátně reagovat a chránit občany od jejich dopadů, proto máme potřebu se k politickým debatám připojit a nacházet spravedlivější řešení,“ říká k aktuálnímu českému politickému směřování Sára Herrmannová.

Budoucnost kromě toho pokračuje v kampani Zrušme soukromé exekutory, připravuje druhý ročník Kempu Budoucnosti, který letos proběhne od 21. do 24. července v Opatovci, nebo se snaží o prohlubování spolupráce mezi levicovými stranami v Česku i v zahraničí.