Hnutí Budoucnost si na třetím celorepublikovém sjezdu zvolilo nové vedení a podpořilo prezidentskou kandidaturu Josefa Středuly. „Josef Středula dlouhodobě bojuje za pracující lidi a pomáhá jim zajistit důstojné podmínky pro život. To je i pro nás zcela zásadní téma,“ komentoval tehdy důvody, proč se Budoucnost rozhodla Středulovu kandidaturu podpořit, spolupředseda hnutí Filip Hausknecht.

Jozefa Středula, dlouholetý předseda Českomoravské komory odborových svazů (ČMKOS), je podle nás jediným kandidátem, který bude zastupovat širokou veřejnost. K tomu aby se mohl o prezidentský post utkat, musí posbírat 50 tisíc podpisů od našich spoluobčanů. A s tím mu samozřejmě rádi pomůžeme, jako dnes v Teplicích. Nepochybujeme o tom, že dost podpisů nasbíráme a že v prezidentských volbách bude mít koho levice volit!