Budoucnost kandiduje v pražských magistrátních volbách v rámci koalice Solidarita, kterou s ním tvoří ČSSD, Zelení a Idealisté. Na kandidátku se nám podařilo nominovat 13 lidí, nejen členů Budoucnosti, ale také nezávislých kandidátek. Jsme si jistí, že dokážou zastupovat široké spektrum Pražanů a Pražanek a začít měnit Prahu tak, aby byla příjemným místem k životu pro všechny její obyvatele.

č.6 FILIP HAUSKNECHT

Filip je jedním ze zakladatelů a provozovatelů družstevního sociálního podniku Střecha na Praze 1, kde pracuje společně s lidmi se zkušeností s bezdomovectvím, nebo po výkonu trestu. Před třemi lety inicioval vznik politického hnutí Budoucnost, jehož je v tuto chvíli spolupředsedou. Studuje třetí ročník sociologicko-ekonomických studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a hraje fotbal za FK Union Žižkov. Dříve také působil na radnici Prahy 3 ve výboru pro majetek, v komisi pro bytovou politiku a v představenstvu městské akciové firmy SMP.

„Nemůžeme si už dovolit politiky, kteří kašlou na problémy normálních lidí žijících v Praze. V době rekordního zdražování všeho, od bydlení přes elektřinu po potraviny, potřebujeme takové politické zastoupení, které se zasadí o zásadní strukturální změny, které povedou ke spravedlivější společnosti, a které každému nabídnou možnost žít a pracovat důstojně. Pražské zastupitelstvo je demokratický nástroj, kterým můžeme společně bránit naše domovy a jejich okolí před bezohlednými byznysovými zájmy. Pokud se nyní o slovo nepřihlásíme, tak se pak nemůžeme divit, že nám místo školky nebo dostupného bydlení za rohem zase vyroste další kancelářský skleník,“ osvětluje, proč se rozhodl kandidovat na pražský magistrát.

Prioritami jsou pro něj bydlení, energie a doprava. „Nutně potřebujeme masivní obecní a družstevní bytovou výstavbu, abychom zkrotili nenažrané developery a investory do nemovitostí. Potřebujeme aby lidé měli kde bydlet a nenechali za nájem či hypotéku většinu svého příjmu. Společně pak vlastníme dvě obrovské energetické firmy – PRE a Pražskou plynárenskou. Ty nemusí být za každou cenu v zisku a v době krize potřebujeme, aby lidem ulevily a snížily ceny energií pro pražské domácnosti. Stejně tak by dnes lidem pomohlo MHD zdarma a lepší dostupnost veřejné dopravy. Je to ekologické i efektivní řešení a cenu MHD už stejně z drtivé většiny město dotuje. Kdyby byla veřejná doprava zdarma, tak spoustu nákladů odpadne a navíc by si lidé přepisovali trvalé bydliště do Prahy, aby ji také měli zdarma, což Praze zajistí dodatečné příjmy z daní. Pražský dopravní podnik je navíc jedním z největších věřitelů v exekučních řízeních, kde lidé kvůli blbé pokutě po několika letech dluží i desítky nebo dokonce stovky tisíc korun. S tím je třeba také skoncovat – i z pražského zastupitelstva se musí bojovat proti exekutorské mafii.“ říká. Koukněte na jeho FB profil Filip Hausknecht • Budoucnost

č.9 MAGDALENA “MAHU” OPLETALOVÁ


Mahu je první nezávislou kandidátkou nominovanou Budoucností. Původní profesí molekulární genetička a následně matka sedmi dětí, se po návratu z rodičovské a dalším studiu stala speciální pedagožkou a sociální pracovnicí. Má bohaté zkušenosti s prací pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, podílela se na přípravě Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025, návrhu zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení a na Strategii sociálního začleňování.

V současnosti pracuje jako ředitelka Centra Fokus Praha a krizová interventka v Bílém kruhu bezpečí. Také učí asertivní komunikaci učitele a sociální pracovníky na VOŠ. Chce zlepšit odměňování v sociálních službách a na magistrátu vyvažovat asociální politiku současné vládní koalice.

Byla členkou Česká pirátská strana za kterou kandidovala v parlamentních volbách 2021. Po vstupu ČPS do pravicové koalice a uzavření nevýhodné smlouvy s Polskem o kompenzaci škod způsobených těžbou v dole Turów, ze strany vystoupila. Ještě před vstupem do koalice Solidarita byla Magdalena „Mahu“ Opletalová kandidátkou Budoucnosti na primátorku Prahy.

č.14 PETRA JELÍNKOVÁ

Bývalá spolupředsedkyně Budoucnosti má o podobě města, kterou chce na magistrátu pomoct vytvářet jasno. „Město musí být především přívětivé, bezpečné a zajišťovat veřejné služby pro všechny – a při tom obzvlášť zohledňovat potřeby starších osob, dětí, pečujících a lidí, kteří čelí nejrůznějším znevýhodněním,” říká.

Petra dělá psychoterapeutický výcvik, věnuje se sociální práci a řešení domácího a sexualizovaného násilí. Zabývá se také propojováním sociálních témat s životním prostředí.

„Kvalitní péči potřebujeme v dnešní náročné době všichni – i proto jsem se rozhodla pustit do psychoterapeutického výcviku a rozšířit si vzdělání v sociální práci a krizové intervenci. Ale nejde jen o sociální a zdravotnické služby nebo vzdělávání. Praha se musí zasadit také o zmírňování chudoby, proto chceme mimo jiné podporovat dostupné bydlení a čistou komunitní energetiku, která domácnostem sníží náklady a prospěje našemu prostředí,” dodává.

Nezapomeňte sledovat její FB profil Petra Jelínková – Budoucnost

č.19 PAVLA ŠPONDROVÁ

Další nezávislá kandidátka nominovaná Budoucností je známá advokátka a socioložka zaměřující se na lidská práva a rovné zacházení. Od září 2022 působí jako ombudsmanka Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Je matkou 2 dětí, které s mužem vychovávají v Praze Štěrboholech.

Na otázku proč za Solidaritu kandiduje odpověděla: „Oslovilo mě spojení více myšlenkových směrů, sociálního i zeleného, schopnost sladit vize více subjektů a nalézání konsensu. Vážím si naší kandidátky na primátorku Anny Šabatové. Je pro mě zárukou férovosti, slušnosti a prosazování spravedlnosti. Oslovil mě program – dostupné a kvalitní bydlení, vzdělávání nebo veřejná doprava, zelené a chytré město.“

Kromě toho jí oslovily i základní principy Solidarity. „Mluvím-li o lidských právech začínám tím, že podmínkou svobody všech je rovnost. Abychom si to uvědomili, abychom si všimli, že jsou kolem nás osoby, které společnost a její instituce podporují méně než jiné, např. osoby starší, osoby se zdravotními potřebami, osoby znevýhodněné nebo ohrožené chudobou, k tomu je potřeba solidarita. Ten základ je pořád stejný: Volnost, rovnost, svornost. Proto kandiduji za Solidaritu.“ dodala.

č.22 MARTINA VEVERKOVÁ

Další nezávislá kandidátka nominovaná Budoucností, socioložka Martina Veverková, se v posledních letech podílela na výzkumech k problematice bydlení, bezdomovectví v Praze, postojů občanů k rozvoji městské části a v nedávné době pak na výzkumu k „Zónám 30“.

„ Když poslouchám lídry konkurenčních subjektů, které kandidují na pražský magistrát, je to hádka technokratů, kteří se vzájemně obviňují, kdo kdy jak hlasoval, co proč nešlo, a kdo je schopen vybudovat nejvíce nových infrastrukturních staveb. V takových chvílích jsem ráda, že je tu naše lídryně Anna Šabatová a naše koalice, která ví, že budovat nestačí a město potřebuje především péči. V dnešní těžké době může být Praha městem, které účinně pomůže lidem s dramaticky se zvyšujícími životními náklady, změní pravidla trhu s bydlením tak, aby tu každý mohl důstojně žít, a nebude se bát jasně říci, že individuální automobilová doprava po městě nemá budoucnost a zaparkovat není základní lidské právo. Od současné pravicové vlády nelze čekat, že bude adekvátně řešit největší výzvy současnosti, samosprávamá ale proto příležitost být nositelem změny – např. v budování komunitní energetiky a aktivním přijímání opatření na ochranu klimatu,“ shrnuje svoje politické priority.

„Jsem moc ráda, že mohu být součástí koalice Solidarita, protože jsem přesvědčená, že jedině levicová a zelená politika může z Prahy udělat dobré místo k životu připravené na výzvy 21. století,“ dodává.

č.30 KLÁRA ŠKOLNÍKOVÁ

Klára je členkou Budoucnosti. Studuje magisterský program Bezpečnostní studia na Univerzitě Karlově a zúčastnila se také stáže v Evropském parlamentu v Bruselu. Díky předchozímu studiu na University of Glasgow strávila také pět let ve Skotsku. Zajímá ji hlavně energetická politika a ochrana životního prostředí.

“Během času stráveného v EP jsem si uvědomila, kolik na evropské úrovni vzniká iniciativ, které mohou mít obrovský pozitivní dopad na komunální politiku. Nejdůležitějším krokem je ale jejich správná realizace. Zastupitelé se musí umět přizpůsobit vývoji a včas na něj reagovat,” říká.

Důležité je podle ní začít řešit výzvy, kterým se pravicové strany neumí postavit. „Mezi nejvýznamnější patří zajištění šetrného a spravedlivého přechodu na klimatickou neutralitu Jak ale na to? Například skrz proaktivní boj s energetickou chudobou, zajištění dostupného a důstojného bydlení pro všechny a podporu bezpečné, udržitelné a lidsky přívětivé infrastruktury,“ dodává.

č.33 JAN KAFKA

“Žít v Praze? To je čím dál těžší! Stěhovat se pryč nebo bydlet za městem však rozhodně nechci a ani nemůžu. Bude třeba změnit Prahu, aby se nám v ní všem žilo dobře,” říká člen Budoucnosti a kandidát do podzimních, magistrátních voleb v Praze, Jan Kafka.

Honza je vzděláním bohemista, povoláním projektový manažer v překladatelské firmě a překladatel. Předtím pracoval několik let v Muzeu Franze Kafky. Politice se začal aktivně věnovat po zkušenosti krize z let 2009 až 2011. V posledních letech je podle něj jasné, že i na magistrátní úrovni budou zapotřebí veliké změny zejména v oblastech energetiky, dopravy, bydlení.

“Začít můžeme výstavbou obecních, nikoli investičních bytů, aby se tu dalo bydlet. Pokračovat výstavbou husté sítě cyklostezek a omezením automobilismu hlavně v centru, aby se zde dalo bezpečně pohybovat. A jedním z cílů by mělo být dosažení klimatické neutrality města, aby byla naše Praha soběstačná a my na ni mohli být pyšní,” dodává.

č.39 SÁRA HERRMANNOVÁ

Podle předsedkyně pražské organizace hnutí Budoucnost a spolupředsedkyně Budoucnosti Sáry Herrmannové je nejvyšší čas začít měnit pražskou politiku. “Praha by měla být schopná zajistit, aby její obyvatelé nepadali na dno, nebyli nuceni žít v nedůstojných podmínkách, nemuseli se strachovat o střechu nad hlavou. Bytová, energetická a klimatická krize se musí řešit teď! Cokoliv později je příliš pozdě,“ říká.

Sára navštěvuje socioekonomická studia na FF UK. Vedla kulturní centrum 1435 mm na Nákladovém nádraží Žižkov a podílela se například také na budování komunity okolo sociálního podniku Pivovar Chříč. Na magistrátu by se chtěla věnovat především veřejnému prostoru a kulturnímu plánování.

„Otázkou veřejného prostoru tak, aby sloužil obyvatelům centra, rodinám s dětmi ale třeba i návštěvníkům Prahy, se dnes na radnici nikdo vážně nezabývá. Vidíme jen pokusy opravovat nefunkční dopravní systém, který lidi v centru spíš omezuje, než by jim pomáhal. Je třeba se zabývat důležitými otázkami, jako je například MHD v Praze zdarma,“ naznačuje ze svých volebních priorit.

č.47 TATIANA KROUPOVÁ

Poslední nezávislá kandidátka koalice Solidarita nominovaná Budoucností, je předsedkyně ZO Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO) v Marks & Spencer Melantrich Tatiana Kroupová.

Podle ní její odborová organizace roste podle toho, jak špatně se zaměstnanci jedná jejich šéf. Vedení odborové organizace je podle ní každodenní práce, jakou si dřív nedokázala představit. “Musím být na straně zaměstnanců a získat si jejich důvěru. Je musím naučit přemýšlet podobně jako já a vedení musím naučit přemýšlet tak, jak by přemýšleli prodavači.”

Víme, že málo co vyžaduje takovou odvahu a schopnost pracovat s lidmi, jako založit na pracovišti odbory. Paní Kroupová to dělá skvěle, ví co lidi potřebují a každodenně pracuje na tom, aby lidem bylo líp a odnesli si za práci slušné peníze. Takoví lidé jsou v politice potřební.

č.54 JAKUB KOVAŘÍK

Člen Budoucnosti Jakub Kovařík je studentem socioekonomických studií na FF UK a zároveň pracuje jako koordinátor asistenčních služeb. Pochází z Berouna, v Praze žije 5 let. Jeho programové priority jsou dostupné bydlení, doprava a zmírňování dopadů klimatické krize.

„Představuji si Prahu jako město pro lidi, kde nebude hlavním cílem generovat zisk, ale kvalitní život jejích obyvatel,“ popisuje ideální budoucnost města, kde by rád žil natrvalo a proto myslí na jeho budoucnost.

„Je třeba zapracovat na dostupném bydlení, zajistit alespoň zmírnění dopadů klimatické krize na život ve městě a podporovat komunitní energetiku. Město by se mělo snažit i o zmírnění nerovností, příkladem dobré praxe je Lítačka zdarma, které může pomoci nejnižším příjmovým skupinám, na které nejvíce dopadá současná situace. Pojďme si společně vzít město zpět,“ dodává.

č.56 KATEŘINA NYKLOVÁ

Kateřina Nyklová se po studiu sociální politiky a práce v Ostravě věnovala například utváření nových koncepcí rodinné politiky na MPSV a sociální práci s migranty. Momentálně pomáhá při zabydlování lidem, kteří získali městský sociální byt. Aktivně se věnuje lidskoprávním a vzdělávacím aktivitám. Ráda by, aby město bylo svým obyvatelům dobrým partnerem a vytvářelo podmínky pro kvalitní život. Je členkou Budoucnosti.

„Ráda bych, aby byla Praha pro své obyvatele dobrým partnerem a vytvářela podmínky pro kvalitní život. Za klíčovou považuji dostupnost služeb a všech forem bydlení. Pokud totiž nejsou naplněny
základní potřeby, těžko se můžeme soustředit na komplexnější životní otázky. Jednou z nejdůležitějších je rodinná politika, reagující na skutečné potřeby rodičů. Ať už při pohybu ve veřejném prostoru, shánění zdravotnických služeb nebo při hledání míst v předškolních a školních zařízeních. Naši pozornost si zasluhuje i sociální péče a ochrana nejzranitelnějších. Nejen proto, že v problematických životních situacích se může ocitnout každý z nás, ale také kvůli narovnávání startovní čáry v životech lidí a ulehčování možnosti jejich podílení na veřejném dění. Ve městě, kde žijeme, pracujeme a bavíme se, by mimo jiné, mělo být přirozeným právem dostupné bydlení, kvalitní a ekologická doprava a veřejný prostor pro všechny obyvatele. Mělo by být místem, kde je podporováno vzdělávání, sousedství a solidarita,“ říká.

„Velký význam vidím také ve spolupráci s ostatními kraji. Středočeský kraj je na Prahu velmi úzce napojen a jejich vztah značně ovlivňuje dopravu a kvalitu života lidí pracujících v Praze, kteří z různých důvodů žijí ve středních Čechách. Jiné kraje pak skýtají velkou inspiraci v přístupu ke službám pro různé cílové skupiny. Pokud chceme být součástí kvalitních, inovativních procesů, nesmíme si hrát na „vlastním písečku“, ale společně spolupracovat,“ dodává.

č.59 VÁCLAV DROZD

„Vadí mi, jak si Prahu rozdělilo několik velkých developerů jako je Central Group, Penta nebo Sekyra – město je pro ně zlatý důl a nám zbývají šílené nájmy a drahé hypotéky. Tohle musí skončit, Praha nesmí být jen pro bohaté investory. V každé nové zástavbě chceme velký podíl obecních a dostupných bytů,“ říká Václav Drozd, další člen Budoucnosti na kandidátce Solidarity v magistrátních volbách v Praze.

Václav vystudoval politologii na UK. Pracoval jako redaktor deníku Alarm, poslední tři roky spolupracuje s odbory a pomáhá lidem zlepšovat jejich pracovní podmínky. Na magistrátu chce prosazovat, aby Praha nebyla jen město pro bohaté lidi. Město podle něj potřebuje odvážný plán řešení bytové a klimatické krize a zlepšení kvality života lidí s nižšími příjmy. Chce prosazovat zlepšení podmínek klientek a klientů i zaměstnankyň a zaměstnanců v městských sociálních službách a zasadit se o rozšíření nabídky dostupných sociálních služeb.

“Sousedé na Žižkově mají problém zaplatit účty za plyn a elektřinu. Vedení Prahy by v tom mělo být mnohem aktivnější, aby lidi ochránilo před pádem do chudoby. Zároveň potřebujeme ambiciózní plán energetických úspor a budování obnovitelných zdrojů energie ve městě,” dodává.

č.63 JAN TRNKA

Lékař, pedagog a politik Jan Trnka je bývalým místopředsedou Budoucnosti a současným proděkanem pro rozvoj 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Lékařství vystudoval na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a dále biochemii a historii a filosofii vědy na University of Cambridge. V současné době se zabývá výzkumem biochemických příčin obezity a diabetu, mitochondriální biologií a bioenergetikou.

Na otázku proč kandiduje za Solidaritu odpovídá: „Chci Prahu, která vnímá potřeby všech a ne jen pánů s SUVčky. Chci Prahu, která jde příkladem v péči o své ulice i lidi v nich. Chci Prahu sousedskou, kde lidé žijí společně a ne každý sám.“