Naše mládežnická organizace Budoucí se vyjádřila proti snížení slev na jízdném pro děti, studující a seniory. Místo škrtání a omezování naopak žádá kvalitnější a odpovědnější veřejné služby pro skupiny s nižšími příjmy.

Již několik dní po tom, co nová vláda získala důvěru, schválila návrh nového ministra dopravy Martina Kupky (ODS) snížení slev na jízdné pro studenty a seniory ze 75 % na 50 %. Pravice studentské slevy na jízdné vnímá jako Babišův populistický krok, jako kupování mladých voličů. Podle průzkumů to ale prokazatelně nemělo výrazný vliv na výsledek hnutí ANO. Nemůžeme si nevšimnout, jaký vliv ale měly studentské slevy na cestování.

Dnes už je pro nás téměř nemyslitelné, že bychom za hodinovou cestu vlakem měli platit stokoruny. Studující si vyšší náklady na cestování mnohdy nebudou moci dovolit. Ať už cestují z jakéhokoli důvodu, vysoké ceny jízdného jejich možnosti omezí, některým dokonce v cestování i zabrání. Často jde o cestování za vzděláním, za prací, za stáží nebo brigádou. Za partnerem do jiného města, za rodinou, za zábavou, za poznáním naší země. Na těchto místech samozřejmě poté ekonomicky participují, koupí jídla či služeb. Argumenty, že studující si „přece můžou najít brigádu“, zní od ekonomicky zajištěných pravicových poslanců naprosto absurdně. Neznají realitu života mladých lidí v dnešní ekonomice, neznají jejich náklady na život. Studenti studují, aby se soustavně připravovali na své budoucí povolání. Očekávat od nich, že si „prostě najdou další brigádu”, podkopává jejich dlouhodobé šance na úspěch. 

Snížení slev na jízdné se může neblaze projevit celkovým útlumem cestování. Současně může veřejnou dopravu znevýhodnit oproti automobilové, která má mnohem větší externí náklady a hůře dopadá na životní prostředí. Veřejnou dopravu, jak městskou, tak meziměstskou, je potřeba brát jako službu a síť, která má být dostupná, integrovaná a funkční. Zvýšení ceny jízdného by znamenalo její citelné oslabení. Snížená mobilita mladých lidí by se negativně projevila na jejich psychickém a fyzickém zdraví, snížila by jejich postavení ve společnosti a znatelně omezila život. Musíme myslet v širších souvislostech a podporovat takové formy dopravy, které jsou co nejšetrnější k přírodě a současně vycházejí vstříc všem – lidem různého věku, v různých situacích, a tedy i těm s nižšími příjmy.

Kde na slevy vzít?

A že na slevy na jízdném nejsou peníze? Před koronavirovou krizí naše daňové příjmy tvořily téměř 35 % HDP. A jak je tomu dnes, o téměř tři pandemické roky později? Dnes už tvoří pouze 33 %. Pro porovnání členské státy Evropské unie průměrně vybírají na daních a odvodech okolo 40 % HDP. Tak nízká čísla, jako máme my, jsou takřka neslučitelná s možností řadit se mezi vyspělé státy západoevropského střihu. Navzdory této skutečnosti nová vláda plánuje propad daňových příjmů ještě prohloubit a ani v programovém prohlášení nezmiňuje žádné výrazné úspory.

Studentské slevy jsou investice do lidí, protože ulehčují mladým život a finanční situaci, a umožňují jim snáze poznat svět za hranicemi rodného města. Je na čase, abychom si to přiznali, vykašlali se na „babišovskou“ nálepku a vzali vyšší studentské slevy jako samozřejmost, podobně jako je to v zemích na západ i na východ od nás. 

V tomto směru vládnoucí koalice slibovala i narovnání tržních podmínek pro nepravidelnou přepravu – autobusy, které vozí například děti na sportovní kurzy nebo na školy v přírodě. Kvůli nerovným podmínkám výrazně rozdílným od podmínek pro linkové autobusy se snížil počet poskytovatelů takové přepravy přibližně o polovinu. Na tento krok, který by reálně pomohl různým skupinám lidí, ať už řidičům, školám nebo rodičům žáků, se ještě bohužel nedostalo.

Kde mají studující, seniorky a senioři v současnosti hledat politické zastoupení? Která z nově zvolených politických stran se bude bránit škrtům v této oblasti? Bohužel teď žádná taková ve sněmovně není – kromě SPD nebo hnutí ANO – ty ale nabízejí jen občasné populistické kroky, nikoliv systémové změny, které by skutečně řešily příčiny nerovnosti. Chcete s tím něco dělat? Přidejte se k nám! Snížení slev na jízdné je pro nás nepřijatelné. Naopak budeme prosazovat kvalitnější a udržitelnější veřejné služby pro všechny, ve všech obcích a ve všech krajích. Pojďte do toho s námi.