Vládní koalice minulý týden přispěchala s dalším asociálním a nebezpečným nápadem ze své sbírky. V době, kdy kvalita českého zdravotnictví dlouhodobě upadá, na pediatra se stojí fronty a u zubaře už platíme skoro za každý zákrok, by chtěl ministr Válek (TOP09) ještě více zhoršit dostupnost zdravotních služeb pro občany naší země. Za vlastní pokoj po operaci si můžete připlatit už dnes. Navržené opatření ale hrozí tím, že se současný “standard” bude nadále zhoršovat a potřebná zdravotní péče bude čím dál více nedostupná pro širokou veřejnost. Legislativním zavedením nadstandardní zdravotní péče bychom se velmi snadno mohli dostat do situace, kdy se kvalitní a včasné pomoci dostane pouze lidem, kteří si ji budou moci finančně dovolit. To považujeme za zcestný přístup, který odporuje naší ústavě a principům, na kterých naše republika vznikla a stojí.

Do zdravotnictví je třeba investovat –  do kapacit a modernizace, stejně jako do lidí, kteří v něm pracují. Místo toho se vláda rozhodla pro další rozdělování společnosti na chudé a bohaté. Na to, aby v České republice existovala dostupná zdravotní péče pro všechny, zdroje jsou. A bylo by jich ještě více, kdyby vláda nerozdávala daňové i jiné dárečky už tak bohatým v naší společnosti. 

Abychom zabránili tomuto nebezpečnému záměru ministra Válka, spojili jsme se s ČSSD, zaměstnankyněmi nemocnic a členkami Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, MSD a naší mládežnickou organizací Budoucí. Společně jsme sepsali petici proti dvojí kvalitě ve zdravotnictví, pod kterou budeme sbírat dostatečnou podporu pro projednání v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR. Přidejte se k nám a pomozte nám v boji za to, aby tu zdravotnictví nebylo jen pro vyvolené. 

Fyzicky vyplněné a podepsané archy nám prosím zasílejte na následující adresu:

Hnutí Budoucnost
Čajkovského 25
Praha 3, 130 00

Text petice:

My, občané České republiky, jsme znepokojeni záměrem ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP09), zavést do českého zdravotnictví tzv. nadstandardy. Tento krok povede k dvojí kvalitě zdravotní péče.

Odmítáme, aby o kvalitě poskytované péče rozhodovalo peněžní konto pacienta. Přístup ke zdravotní péči patří mezi základní lidská práva, které garantuje svým občanům ústavní pořádek České republiky, když čl. 31 Listiny základních práv a svobod, čl. 31, upravuje, že „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“

Zdraví není zboží. Každý člověk bez ohledu na sociální a ekonomický status má právo na nejkvalitnější a zároveň dostupnou a bezplatnou péči. V zemích, kde byly zavedeny nadstandardy, nedošlo k obecnému zlepšení kvality zdravotnictví. Naopak pro ty, kteří si nemohli za zdravotní péči připlatit, došlo k zhoršení její dostupnosti a kvality. Toto zásadně jako občané České republiky odmítáme. 

My, níže podepsaní, proto apelujeme na vládu ČR a vyzýváme ji k razantnímu odmítnutí jakýchkoliv kroků vedoucích k zavedení dvojí kvality zdravotní péče, tzn. včetně nadstandardů.” 

Petici sestavil a ji podává petiční výbor ve složení:  

  • Michal Šmarda, dat. nar. 06. 07. 1975, bytem Žďárská 718, 592 31 Nové Město na Moravě (je zároveň oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat ve styku se státními orgány, zejm. podle § 3 odst. 3, § 5 odst. 3 PZ),  
  • Lukáš Ulrych, dat. nar. 10. 10. 1992, bytem Jeseniova 553/95, 13000 Praha 3 – Žižkov,  
  • Filip Hausknecht, dat. nar. 4. 9. 1997; Čajkovského 25, Praha 3, 130 00  
  • Martina Hvozdenská, dat. nar. 2. 3. 1975, Holešovská 204, Fryšták 763 16  
  • Lucie Sklenářová, dat. nar. 28. 11. 2002, Pod Zámečkem 1517, Hradec Králové 500 12  
  • Jana Procházková, dat. nar. 11. 7. 1973, Vrbovec 285, Znojmo 671 24  
  • Robin Šín, dat. nar. 25. 5. 1982, bytem Husova 144, Stříbro, PSČ 349 01