Na sjezdu Budoucnosti byla 30. května 2021 místopředsedkyní hnutí zvolena Manuela Haug (na snímku uprostřed se spolupředsednickou dvojicí Filipem Hausknechtem a Petrou Jelínkovou). Celé devítičlenné předsednictvo, ve kterém má vždy alespoň jedno místo zaručené mládežnická organizace Budoucí, najdete zde.

Manuela vyrůstala na vesnici v jižních Čechách, studovala psychologii v Olomouci a ve Vídni. Organizuje vzdělávací aktivity o duševním zdraví, věnuje se také organizaci přednášek o ekologické a klimatické krizi. Usiluje o lepší postavení lidí s duševním onemocněním a žen ze zranitelných skupin.

„K Budoucnosti jsem se přidala, protože jsem se chtěla stát součástí hnutí, které upřednostňuje solidaritu před ziskem. V Budoucnost mám velkou důvěru a bude mi ctí zastupovat její hlas jako členka předsednictva,” uvedla nová místopředsedkyně Manuela Haug.

Foto: Kateřina Smolíková