Dne 24. února zahájilo Rusko nezákonnou a neoprávněnou vojenskou invazi do suverénního a nezávislého státu — Ukrajiny. My, progresivní strany z Ukrajiny, Litvy, Finska, Česka, Rumunska, Polska (…), tuto agresi důrazně odsuzujeme, neboť je v rozporu se všemi hodnotami, které zastáváme.

Kategoricky se stavíme proti řádu, v němž silnější vnucuje svou vůli slabšímu silou — a právě tak je třeba vnímat agresi Moskvy. Ukrajinský lid má nezadatelné právo žít svobodně, volit si své představitele a vládnout si sám. Budoucnost Ukrajiny by měla záviset pouze na jejich svobodném a nezávislém rozhodnutí. Proto s hrdostí a odhodláním vyjadřujeme svou solidaritu s ukrajinským lidem v jeho boji za důstojnost a suverenitu. 

Tato solidarita nesmí zůstat prázdným heslem. Tváří v tvář této nevyprovokované agresi Ukrajina potřebuje pomoc, aby se mohla postavit ruským silám a zajistit bezpečnost svých občanů. Vyzýváme vlády našich zemí a Evropskou unii, aby poskytly veškerou potřebnou pomoc. Podporujeme mimo jiné vyslání vojenské techniky, poskytnutí pitné vody, potravin a lékařské pomoci civilnímu obyvatelstvu a mobilizaci všech dostupných diplomatických kanálů k vytvoření humanitárních koridorů pro evakuaci lidí a dodávky materiálních prostředků.

Naše solidarita spočívá také v připojení se k požadavkům hnutí Socialnyj Ruch a odborových svazů. Ukrajina je zatížena obrovským zahraničním dluhem a na jeho obsluhu vynakládá přibližně 10 – 15 % HDP. Mezinárodní půjčky, včetně půjček od MMF, byly poskytnuty pod podmínkou snížení sociálních výdajů a jejich splácení nutilo lidi šetřit na základních potřebách a zavádět úsporná opatření v základních odvětvích ekonomiky. Dnes bude stát potřebovat zdroje na ochranu civilního obyvatelstva, zajištění bydlení pro vysídlené osoby a léků pro zraněné. Ukrajina se musí zbavit břímě zahraničního dluhu a devastujícího neoliberálního tlaku. Proto vyzýváme Evropskou centrální banku, aby převzala náklady na jeho obsluhu. 

Musíme věnovat pozornost osudu všech uprchlíků, kteří do našich zemí utíkají před válkou na Ukrajině. Naše vlády musí nést odpovědnost za zajištění toho, aby se všem uprchlíkům dostalo stejných práv a zacházení jako jejich občanům — v oblasti pracovních podmínek, přístupu k bydlení a vzdělání, ale i zdravotní péči či jakýmkoli jiným veřejným službám. V této souvislosti se obracíme na Evropskou unii s žádostí o solidaritu a finanční podporu s cílem posílit sociální systémy v přijímajících zemích. 

Současně je nutné vyvíjet nepřetržitý tlak, aby bylo Rusko donuceno zastavit svou agresi a stáhnout svá vojska z ukrajinského území. Evropská unie a její členské státy musí jednat rozhodně, bez ohledu na obchodní zájmy a lobbing. Vyzýváme ke konfiskaci majetku ruských oligarchů v Evropě a jeho převedení na ukrajinský stát. Požadujeme také vyloučení Sberbank a Gazprombank ze systému SWIFT a okamžité zastavení dovozu fosilních paliv z Ruska do Evropské unie. Věříme, že dopad těchto sankcí na naše energetické systémy můžeme využít jako příležitost k urychlení zelené a spravedlivé energetické transformace.

Ve Varšavě 8. března 2022

Socialnyj Ruch (Ukrajina)
Vasemmistoliitto (Finsko)
Left Aliance (Litva)
Budoucnost (Česko)
Demos (Rumunsko)
Razem (Polsko)