• Každá 10. Češka byla znásilněna.
  • Pachatel je většinou partner či známý.
  • 90 % obětí má trvalé následky.
  • Z cca 12 tisíc osob, které jsou v ČR ročně znásilněny, je asi 90 % žen.
  • Každá druhá žena zažila nějakou formu nátlaku či obtěžování.

Sexuální a domácí násilí jsou široce rozšířeným problémem. Jejich nahlašování a vyšetřování často brání to, že oběti mají strach z pachatele nebo se obávají, že jim nikdo neuvěří. Stojíme za oběťmi a chceme přispět k tomu, aby se jejich zkušenosti nezlehčovaly a nezpochybňovaly.

Nebojte se ozvat a podpořte i lidi ve svém okolí, ať vyhledají pomoc a čin nahlásí.
Bezplatnou pomoc obětem domácího a sexuálního násilí poskytuje například:
Acorus: nonstop linka 283 892 772, www.acorus.cz
Bílý kruh bezpečí: nonstop linka 116 006, www.bkb.cz

Persefona: 737 834 345 (Po-Pá 9-17), www.persefona.cz

ProFem: 608 222 277 (Po-Pá 9-15) www.profem.cz

Rosa: 602 246 102 (Po-Pá 9-18), www.rosacentrum.cz

Jak můžeme situaci zlepšit systémově?

  • Žádáme změnu trestněprávní definice znásilnění v souladu s mezinárodním právem, aby znásilnění bylo vymezeno jako pohlavní styk bez souhlasu. Podrobnosti a petici najdete zde.
  • Prosazujeme fungující a propojený systém pomoci a citlivý školený personál, který oběti podpoří a ochrání, nikoliv prohloubí jejich trauma.
  • Podporujeme prevenci a vzdělávání o sexuálním a domácím násilí
  • Součástí kvalitních služeb musí být i programy pro násilné osoby.
  • Vytváříme prostředí rovnosti a respektu, kde se netoleruje obtěžování, natož násilí, a kde ženy hájí své zájmy a podílejí se na rozhodování.
  • Podporujeme větší zapojení žen do politiky, aby mohly přímo ovlivňovat problematiku, která je ovlivňuje.