Hnutí Budoucnost podporuje požadavky odborů, vyhlášených k demonstraci proti chudobě 8.10.2022. Demonstraci podpoříme organizačně a na ní samotné utvoříme vlastní blok a vlastním požadavkem vůči vládě České republiky.

Energetická a vodní infrastruktura se musí vrátit do tuzemského veřejného vlastnictví! 

Čeští občané a občanky jsou vydáni na pospas nadnárodním trhům a na obří zisky energetických firem doplácejí ze svých skromných příjmů. Tak to ale nemusí a nesmí být! 

Je povinností státu zajistit lidem stabilní a dostupné prostředky, bez kterých nelze důstojně žít. Mezi ty patří i teplo, elektřina a voda. Jediný způsob, jak to zajistit, je přesunout kritickou infrastrukturu z logiky ziskovosti do logiky veřejné služby, garantované státem. V současné krizi se ukazuje, že to je mimo jiné otázka naší bezpečnosti.

Požadujeme:

  • převod energetických firem do veřejného vlastnictví jakýmkoliv zákonným postupem
  • převod vodárenských firem do veřejného vlastnictví jakýmkoliv zákonným postupem
  • uzákonění práva na dostupnou energii
  • zjednodušení podmínek pro tvorbu energetických nekomerčních družstev

Nezmrzneme kvůli cizím ziskům!

Hnutí Budoucnost