V předvečer Mezinárodního dne žen pořádáme online debatu o aktuální situaci ohledně domácího a sexuálního násilí. O jeho podobách, dopadech, pomoci obětem i prevenci diskutují Johanna Nejedlová (ředitelka organizace Konsent), Věra Nováková (advokátka), Blanka Nyklová (vědkyně v NKC Gender a věda, Sociologický ústav AV ČR) a Dana Pokorná (psychoterapeutka a vedoucí sociálních služeb proFem). Moderuje Petra Jelínková, spolupředsedkyně Budoucnosti.

Záznam z diskuze je k dispozici zde:

https://www.facebook.com/events/908828133199712?post_id=914785199270672&view=permalink

Pandemie COVID-19 neznamená vyšší riziko jen venku ve veřejném prostoru, ale pro mnohé i ve zdánlivě bezpečném prostředí – doma. V roce 2020 se v Česku zvýšil počet žen, které žádaly o pomoc v souvislosti s domácím násilím o 40 %. OSN dokonce o celosvětovém nárůstu násilí na ženách a dívkách hovoří jako o „stínové pandemii“. Omezené vycházení z domova, nejistota ohledně práce, finanční potíže, stres – to vše zvyšuje napětí a může vyvolat domácí násilí nebo zhoršit situaci ve vztazích, kde už k němu dříve docházelo. Navíc se komplikuje přístup obětí k pomoci.

Domácí násilí není okrajový jev, ale rozšířený problém s vážnými následky pro oběti a jejich blízké i pro celou společnost. Jeho ekonomické dopady dosahují přibližně 14,5 miliardy ročně a v době pandemie zřejmě ještě víc – a to bez mnohdy skrytých a těžko vyčíslitelných škod na psychickém zdraví.